Ledmobilisering

Mobilisering är primärt en ledbehandlingsteknik som inriktas mot ett specifikt segment eller flera i ryggraden, eller leder i armar och ben. Målsättningen är att öka rörelseomfånget i den led som mobiliseras. Hastigheten vid utförandet av en mobiliseringsteknik är långsam, medan rörelseutslaget kan vara från litet till stort. Ledmobilisering som det även heter kan ske som en kvarvarande töjning men också mer i rytmiska moment i den riktning som är inskränkt vilket kan vara i ett translatoriskt plan (glidning mot ledytorna) men även angulärt (som en cirkelrörelse i förhållande till ledens rörelseaxel). Olika behandlingsinriktningar inom den manuella terapin har varierande metoder för att utföra ledmobiliseringen. I många av metoderna är patient passiv men det finns även former ledmobilisering där patient själv rör en led medan vårdgivaren fixerar och placerar leden i viss position.