Traktion

Traktionsbehandling är en sträckbehandlingsmetod som använd vid olika besvär i ländrygg eller nacke, med eller utan utstrålning i ben eller arm. Grundorsaken till symptomen är ofta diskrelaterad, dvs. en disk i nedre delen av ryggen eller nacken som buktar och irriterar omkringliggande vävnad som t.ex. nervstruktur. Vid normalt åldrande minskar även vätskemängden i disken, detta gör att disken blir tunnare, och kanalen där nerven färdas blir trängre. Nerver som går ut från ryggraden kan då bli klämda, och orsaka smärta ut i arm eller ben.

 

Vid sträckbehandling är målsättningen att via det undertryck som skapas i disken vid traktion, ”suga” in den utbuktade delen av disken igen. På det sättet minskas även irritationen i omkringliggande vävnader genom att man får bort trycket på den. Sträckbehandling skapar även mera utrymme åt nerven.