Manipulation

Vi fysioterapeuter och naprapat på OMI Clinic är specialistutbildade inom Klinisk Ortopedisk Medicin enligt OMI. En behandlingsmetod inom denna specialistutbildning är manipulation av leder och ryggrad, men även ledband och senfästen manipuleras. Manipulation är nästan samma som ledmobilisering, men vid manipulation gör man i slutet en snabb, kort rörelse för att få önskad effekt. Här går leden över dess fysiologiska, men inom den anatomiska rörelsebanan. Vid manipulation av speciellt ryggraden kan man ofta höra att det knäpper till i ryggen. Detta beror på att gasbubblor bildas inuti de små leder som sitter mellan kotorna (facettleder) när man går över deras fysiologiska rörelsebana. Gasbubblorna försvinner inom några minuter. En manipulation kan få önskad effekt trots att man inte hör att det knäpper till i leden.

 

När vi manipulerar någon del av ryggraden har vi för avsikt att påverka en buktande disk. Diskarna ligger mellan kotorna och fungerar som stötdämpare. Med manipulationen försöker vi skjuta tillbaka den buktande disken, så att den inte irriterar omkringliggande strukturer mera. På så sätt kommer inflammationen som bildats lugna sig, och funktionsförmågan förbättras.

 

Manipulation av andra leder, t.ex. knäleden, görs för att flytta på lösa broskfragment som kommit in mellan ledytorna och skapar smärta (huggande) samt hindrar rörelsen i leden. I leder där det finns menisk, kan man även manipulera dessa, för att få en bättre och smärtfri rörelse.

 

Vid manipulation av ledband och senfästen försöker man bryta upp de sammanväxningar (ärrvävnad) som uppstår vid t.ex. långvarig inflammation.