MASSAGE

Med massage vill terapeuten, med olika tekniker försöka främja vävnaders funktion. Det finns olika typer av massage, bl.a. klassisk massage, idrottsmassage och mobiliserande massage. Tekniker som används är bl.a. töjningar, strykningar, tryck, pressningar, klappningar i olika riktningar och rytm. Massagen har flera effekter bl.a. ökad ämnesomsättning i vävnaderna vilket leder till avslappning och lindring av smärtor.

VI använder oss även av friktionsmassage/tvärmassage, främst vid kroniska sen- eller senfästesinflammation, där strukturella förändringar formats. Målsättningen med friktionsmassagen är att mjuka upp ärrvävnad, samt öka blodcirkulationen och ämnesomsättningen till området, och på det sättet snabba på och förbättra läkningsprocessen. Tvärmassage används även vid akuta muskelbristningar/sträckningar, i dessa fall för att maximera elastisiteten i den ärrvävnad som bildas vid utmed läkningsprocessen.