OMI

Orthopaedic Medicine International® (OMI) är en internationell organisation som startade 1989. Organisationen består av ett internationellt lärarteam bestående av läkare och fysioterapeuter som arbetade tillsammans med Dr. Cyriax på 1980-talet. Under sitt arbete som kirurg i England insåg Cyriax att många av problemen i stöd och rörelseorganen går att behandla ickeoperativt. Han utarbetade då en standardiserad undersökning för varje led och hela ryggraden. En diagnos görs med hjälp av ett mönster av positiva och negativa tester, inte genom enskilda fynd. Disgnosens träffsäkerhet och tillförlitlighet förbättras. Att förlita sig på enskilda tester eller att känna sig fram är ett lätt sätt att feldiagnostisera.

Dr Cyriax utarbetade en behandlingsstrategi för de olika diagnoserna. Det framkom att för en del diagnoser lämpar sig manuell behandling och för andra injektion/infiltration. Det här gör samarbetet mellan läkare och terapeut viktig.

Klinisk ortopedisk medicin är en metod att diagnostisera och utföra ickeoperativ behandling av rörelseapparaten. Vi på OMI clinic har genomgått specialistutbildningen inom OMI. Vi arbetar med skador gällande muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor (slemsäckar) samt problem med nacke, bröstrygg och ländrygg.