Radial Shockwave Therapy

Radial Shockwave Therapy (Stötvågsbehandling)

Stötvågsbehandling har utvecklats till en behandlingsform för muskel- och senbesvär från att på 1980-talet ha använts som en ickeoperativ behandling av gall- och njurstenar. Behandlingsformen har använts för muskel- och senfästen, slemsäcksinflammationer sedan mitten av 1990-talet och då främst inom toppidrott. Idag finns behandlingsformen tillgänglig för vem som helst med denna typ av besvär.

Tack vare goda erfarenheter kan stötvågsbehandling användas som alternativ till kortison och operation i följande besvär:

  • senfästesinflammationer i axel
  • kalkaxel
  • tennis- och golfarmbåge
  • hälseneinflammation
  • hälsporre (plantar fasciit)
  • löparknä
  • hopparknä
  • Slemsäcksinflammation (bursit i höft och vrist)
  • Benhinneinflammation
  • Stressfraktur